Als bedrijf kan je te maken krijgen met fraude, bedrijfsdiefstal, spionage of ziekteverzuim. Een doordacht onderzoek kan duidelijkheid brengen op de hele zaak en cruciale elementen aan het licht brengen. Intias staat bedrijven bij wanneer ze te kampen hebben met bepaalde problematieken die de werking van het bedrijf ondermijnen.

Gratis inleidend gesprek

In eerste instantie zal er altijd een inleidend gesprek plaatsvinden, volledig vrijblijvend en gratis. Voor de start van een onderzoek wordt er steeds een voorafgaande, schriftelijke overeenkomst gemaakt, conform de wet van 19 juli 1991 die de regeling voorziet voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective.

Conform de wetgeving

De gebruikte middelen en methoden voldoen altijd aan de wettelijke regelgeving. De overtuigingsstukken die tijdens de opdracht worden verzameld, zijn juridisch correct en kunnen als ondersteuning dienen voor een eventuele rechtszaak. Aan het einde van de opdracht wordt er een eindrapport opgemaakt met een gedetailleerde beschrijving van de verrichtte activiteiten en de overtuigingsstukken die in het kader van de opdracht werden verzameld. Indien gewenst, wordt er tijdens de opdracht een tussentijds rapport opgemaakt.

  • Bedrijfsdiefstal kent vele vormen. Het kan gaan van het effectief verdwijnen van bepaalde zaken tot het onterecht geven van kortingen aan familie...

  • Bedrijfsspionage is het zich als spion toe-eigenen van informatie over een bedrijf of over de activiteiten van dat bedrijf, met het doel die...

  • Een concurrentiebeding (ook wel: non-concurrentiebeding of niet-concurrentiebeding) is een bepaling in een overeenkomst waarbij een partij zich...

  • Fraude is een vorm van bedrog. Daarbij worden zaken anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van...

  • Een Pre-employment of antecedentenonderzoek van een kandidaat werknemer kan een bedrijf veel tijd en geld besparen. Statistieken tonen aan dat...

  • Wanneer een werknemer met andere zaken bezig is tijdens de werkuren dan wat tot zijn dagtaken behoort, of geeft uren in die niet gepresteerd zijn...

  • Ziekteverzuim betekent dat een werknemer als gevolg van ziekte zijn arbeidsovereenkomst niet nakomt”. Wanneer een...