Om als privé-detective in België te kunnen werken, moet men in het bezit zijn van een vergunning die wordt uitgereikt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De opleiding omvat 332 lesuren.

Wij bieden u echter de mogelijkheid om het traject in een veel kortere tijdspanne af te leggen. Een voorafgaande opleiding biedt u de mogelijkheid om - via een in Nederland erkend diploma - enkel de wettelijke kaders te volgen bij een erkende onderwijsinstelling. Op die manier kan u na 6 maanden een getuigschrift behalen om een Belgische vergunning aan te vragen.

Hierdoor kan u in heel Europa aan het werk gaan als:

  • privé-detective
  • in-house detective voor beveiligingsorganisaties
  • schadeonderzoeker in de verzekeringssector
  • pre-employmentonderzoeker voor rekrutering
  • ...

Opleiding Privé detective

€ 1,050 per persoon
Online opleidingen 2023 ( voor meer details : info@intias.com)