Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Detective voor bedrijven: Niet-concurrentiebeding en Relatiebeding

Een niet-concurrentiebeding wordt vaak opgenomen in arbeidsovereenkomsten. Het is een
clausule die onder meer bepaalt dat een werknemer na zijn ontslag bij een onderneming,
binnen een vastgestelde -tijd niet in dienst mag treden bij een bedrijf in dezelfde branche, of
soortgelijke activiteiten mag uitoefenen. De bedoeling van deze bepaling is te voorkomen
dat kennis en deskundigheid via deze voormalige medewerker naar de concurrent weglekt.
Wanneer een werknemer een geldig, lopend niet-concurrentiebeding overtreedt, kan een
schadeloosstelling gevraagd worden.

Relatiebeding verbiedt ex werknemers om gedurende een bepaalde tijd contacten te
onderhouden met relaties van het bedrijf, zoals leveranciers, dienstverlenende bedrijven of
andere zakelijke contacten. Een relatiebeding is een lichtere vorm van concurrentiebeding
en heeft minder beperkingen, maar bij overtreding kunnen er toch hoge boetes opgelegd
worden.

Krijgt U als werkgever met een soortgelijk probleem te maken?
Een vergund privé-detective kan de nodige bewijzen verzamelen zodat U gepaste
maatregelen kan treffen.

Leer meer over onze

Leer meer over onze

Opleidingen

Intias biedt op regelmatige tijdstippen verschillende opleidingen voor privé-detectives en online onderzoekers aan. Klik op een opleiding voor meer informatie!

01

Privé Detective

02

Online recherche

03

Open source intelligence

04

OSINT investigator