Intias

Intias

Detective voor particulieren

Elke burger krijgt wel eens te maken met problemen in zijn omgeving of familie. In geval van een conflict of relationele of familiale problemen kan de politie geen onderzoek verrichten zolang er geen strafbare feiten zijn gepleegd.

Vrijblijvend inleidend gesprek

Vrijblijvend inleidend gesprek

In eerste instantie zal er altijd een inleidend gesprek plaatsvinden, volledig vrijblijvend. Voor de start van een onderzoek wordt er steeds een voorafgaande, schriftelijke overeenkomst gemaakt, conform de wet van 19 juli 1991 die de regeling voorziet voor het uitoefenen van het beroep van privé-detective.

Conform de wetgeving

Conform de wetgeving

De gebruikte middelen en methoden voldoen altijd aan de wettelijke regelgeving. De overtuigingsstukken die tijdens de opdracht worden verzameld, zijn juridisch correct en kunnen als ondersteuning dienen voor een eventuele rechtszaak. Aan het einde van de opdracht wordt er een eindrapport opgemaakt met een gedetailleerde beschrijving van de verrichtte activiteiten en de overtuigingsstukken die in het kader van de opdracht werden verzameld. Indien gewenst, wordt er tijdens de opdracht een tussentijds rapport opgemaakt.

Uitgebreid onderzoek

Afpersing

Afpersing is een aparte vorm van diefstal met geweld en/of bedreigingen. Hierbij zal de dader van dit misdrijf de goederen niet wegnemen maar doen…

Meer info

Alimentatie

Indien na een echtscheiding één van de ex-partners geen of onvoldoende inkomsten heeft om in zijn of haar levensonderhoud te…

Meer info

Cyberstalking

Cyber- of online stalking is een elektronische vorm van stalking. Dit kan gaan van het sturen van e-mails of berichten met ongewenste inhoud die…

Meer info

Opsporen van erfgenamen

Wanneer een erfgenaam zijn woonplaats heeft in het buitenland of er geen adres of verblijfplaats gekend is, kan dit zorgen voor complicaties in de…

Meer info

Opsporen van vermiste personen

Wanneer een persoon verdwijnt uit zijn vertrouwde omgeving zonder een aanwijsbare reden, kan het gaan om een vermissing. Bij de verdwijning van…

Meer info

Overspel

Sinds 1987 is overspel niet meer strafbaar als misdrijf. Maar in geval van overspel kan de relatie tussen partners wel zodanig verstoord zijn dat…

Meer info

Parentale ontvoering

Parentale ontvoering betekent dat een minderjarig kind door één van beide gezaghebbende  ouders meegenomen wordt naar een ander land zonder…

Meer info

Partnergeweld

Een vergunde privé-detective kan discreet een sterk, juridisch correct dossier samenstellen zodat de bevoegde instanties gepaste…

Meer info

Stalking

Stalking, is het stelselmatig lastigvallen van een persoon, door die persoon te achtervolgen, steeds op hinderlijke wijze contact op te nemen en…

Meer info

Tijdsbesteding kinderen

Wanneer U merkt dat de schoolresultaten van uw kinderen plots achteruitgaan, of er is een probleem met concentratie en uw kind gaat zich opeens…

Meer info

Voorhuwelijk
onderzoek

Soms kan men het nodig achten om over een toekomstige huwelijkspartner informatie in te winnen betreffende vermogen, eigendommen (al dan niet in…

Meer info