Detective voor particulieren

Detective voor particulieren

Parentale ontvoering

Parentale ontvoering betekent dat een minderjarig kind door één van beide gezaghebbende  ouders meegenomen wordt naar een ander land zonder toestemming van de andere ouder. Een kind mag nooit naar het buitenland reizen zonder toestemming van beide gezaghebbende ouders. Het is ook mogelijk dat een van de ouders het bezoekrecht schendt, door samen met het kind te verdwijnen op Belgisch grondgebied. 

Dit gebeurt dikwijls na een echtscheiding of in geval van een familiaal conflict.  Het is heel belangrijk om steeds onmiddellijk aangifte te doen van de verdwijning van een minderjarige.

  • Er dient een advocaat aangesteld te worden, die een “task force” zal samenstellen.
  • Er zal worden samengewerkt met binnen- en buitenlandse justitiediensten.
  • Een vergund privé-detective kan hier een belangrijke bijdrage leveren, door op efficiënte wijze informatie te verzamelen over de situatie en de verblijfplaats van het kind, als ondersteuning voor het onderzoek.

Art.428 van het strafwetboek

Met opsluiting van vijf jaar tot tien jaar wordt gestraft hij die een minderjarige die de leeftijd van twaalf jaar niet heeft bereikt, ontvoert of doet ontvoeren, zelfs als de minderjarige zijn ontvoerder vrijwillig is gevolgd.