Detective voor particulieren

Detective voor particulieren

Alimentatie

Wat is alimentatie?

Indien na een echtscheiding één van de ex-partners geen of onvoldoende inkomsten heeft om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien, is het mogelijk dat de meest daadkrachtige partner een compensatie moet betalen aan de minst daadkrachtige partner. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen partneralimentatie en kinderalimentatie.

Nieuwe situatie

Indien er in geval van partneralimentatie zich na bepaalde tijd een verandering voordoet in de financiële situatie van één van beide ex-partners, kan een privé-detective hier een belangrijke bijdrage leveren om bewijzen te verzamelen over de nieuwe situatie.

In geval van kinderalimentatie kunnen de ex-partners afspraken maken over de alimentatie, of de vrederechter zal beslissen over het hoederecht en de te betalen alimentatie per kind. Indien de (financiële) situatie van één van de ex-partners verandert, dient hij of zij dat te melden aan de andere ouder. In dat geval moet er een nieuwe regeling getroffen worden. De privé detective kan ingeval van een conflict voor de nodige overtuigingsstukken zorgen, zodat de rechter de regeling kan herzien.