Detective voor particulieren

Detective voor particulieren

Opsporen van vermiste personen

Wanneer een persoon verdwijnt uit zijn vertrouwde omgeving zonder een aanwijsbare reden, kan het gaan om een vermissing. Bij de verdwijning van een meerderjarige kunnen meerdere redenen aan de basis liggen. Soms kan het gaan om zware (financiële) problemen en zien sommige mensen geen andere oplossing dan te verdwijnen in de anonimiteit. Men kan er voor kiezen om elders een nieuw leven te beginnen.

Maar het gebeurt ook dan mensen een ongeluk krijgen en niet dadelijk gevonden worden. Of het kan gaan om zieke en /of oudere personen die niet goed meer weten wie ze zijn en waar ze wonen. Bij het opsporen van een geliefde, familielid of vriend kan u beroep doen op een privé detective, die dan een ondersteuning kan bieden bij het opbouwen van een dossier.

Bij een onrustwekkende verdwijning of indien het gaat om de verdwijning van een minderjarige, moet u steeds onmiddellijk aangifte doen bij de politie.