Detective voor particulieren

Detective voor particulieren

Voorhuwelijk onderzoek

Soms kan men het nodig achten om over een toekomstige huwelijkspartner informatie in te winnen betreffende vermogen, eigendommen (al dan niet in het buitenland), vroegere relaties en contacten enz….In dat geval kan u beroep doen op een privé-detective om discreet de nodige inlichtingen te verzamelen.