Detective voor particulieren

Detective voor particulieren

Opsporen van erfgenamen

Wanneer een erfgenaam zijn woonplaats heeft in het buitenland of er geen adres of verblijfplaats gekend is, kan dit zorgen voor complicaties in de afhandeling van de erfenis. Ook wanneer er door omstandigheden geen contact meer is tussen de erfgenamen, kan dit voor problemen zorgen. Er staat namelijk een tijdslimiet op het indienen van de nalatenschap bij de overheid.

Zoeken naar erfgenamen

Bij het zoeken naar erfgenamen kan u in overleg met de notaris beroep doen op een vergund privé-detective om de erfenis snel en correct te kunnen afhandelen.