Detective voor bedrijven

Detective voor bedrijven

Bedrijfsdiefstal

Bedrijfsdiefstal kent vele vormen. Het kan gaan van het effectief verdwijnen van bepaalde zaken tot het onterecht geven van kortingen aan familie en vrienden. Het kan soms lang duren alvorens men bepaalde onregelmatigheden in kaart kan brengen, en intussen kan dit grote financiële schade toebrengen aan uw bedrijf. Statistieken tonen aan dat ongeveer 60% van alle diefstallen binnen een bedrijf gepleegd worden door het eigen personeel. Dit kan gaan over het wegnemen van geld, goederen, onterecht gebruik van  bedrijfsmateriaal, inbrengen van valse onkostennota’s enz…..

Als werkgever is het niet altijd vanzelfsprekend om na te gaan wat er uit uw bedrijf verdwijnt en wie daar verantwoordelijk voor is.

Een privé-detective kan op discrete wijze en met de wettelijk toegelaten middelen en methoden een sterk rechtsgeldig dossier opbouwen met de nodige bewijsstukken om verdere gepaste maatregelen te nemen.