Bedrijfsspionage is het zich als spion toe-eigenen van informatie over een bedrijf of over de activiteiten van dat bedrijf, met het doel die informatie ten voordeel te doen komen aan een ander bedrijf of een andere instantie.

Bedrijfsspionage kan meerdere vormen aannemen, het kan gaan van het doorgeven of verkopen van concurrentiegevoelige informatie, bedrijfsgeheimen, gegevens van klanten, het afluisteren van telefoongesprekken, infiltreren in het computernetwerk enz….

Om spionage te kunnen vaststellen dient er een grondig en gericht onderzoek uitgevoerd te worden door bekwame vakmensen.

Een privé-detective kan samen met specialisten op het gebied van onder andere ICT een rechtsgeldig dossier opstellen om de spionage in kaart te brengen, zodat er gepaste maatregelen kunnen genomen worden, en naar de toekomst toe voor de juiste bescherming van de informatie te zorgen.