Detective voor bedrijven

Detective voor bedrijven

Fraude

Fraude is een vorm van bedrog. Daarbij worden zaken anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. Men spreekt ook van oplichting, waarbij de dader een ander ontdoet van geld of van waardevolle goederen. Oplichting of fraude is een misdrijf en dus strafbaar.

Oplichters of fraudeurs gaan meestal erg creatief te werk, en bouwen langzaam maar zeker een constructie op om dingen te laten verdwijnen.

Alvorens er aangifte kan gedaan worden, moeten alle stukjes van de puzzel in kaart worden gebracht, ondersteund door de nodige bewijzen. Een privé-detective kan een rechtsgeldig dossier samenstellen om juridische stappen te ondernemen.