Detective voor bedrijven

Detective voor bedrijven

Tijdsbesteding werknemers

Wanneer een werknemer met andere zaken bezig is tijdens de werkuren dan wat tot zijn dagtaken behoort, of geeft uren in die niet gepresteerd zijn, is er sprake van het “stelen” van tijd. Dit kan op langere termijn een serieuze financiële aderlating betekenen voor een bedrijf. Een privé-detective kan discreet de tijdsbesteding van uw werknemer in kaart brengen en een gedetailleerd en rechtsgeldig rapport opstellen met de nodige overtuigingsstukken.