Detective voor bedrijven

Detective voor bedrijven

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim betekent dat een werknemer als gevolg van ziekte zijn arbeidsovereenkomst niet nakomt”. Wanneer een werknemer een afwezigheid wegens ziekte misbruikt om bijvoorbeeld elders te gaan werken of een nevenactiviteit uit te oefenen, kan een vergund privé-detective door middel van observatie dit verzuim vaststellen en aan de werkgever een rapport overhandigen met de nodige bewijsstukken om verdere gepaste maatregelen te nemen.